ТОВ Абсолют Сервіс

 IТ сервiс   Автоматизація обліку   Комп'ютерна техніка   Програмне забезпечення   Обробка відео

Опис автоматизованої системи мобільної торгівлі „Щедрі Жнива”

    
  Призначення системи «Щедрі Жнива»

„Щедрі жнива” – система автоматизації діловодства торгових представників та їх комунікації з офісом дистрибуційної компанії. Система  дозволяє полегшити, прискорити та підвищити ефективність роботи торгових представників з використанням кишенькових персональних комп’ютерів та сучасних технологій зв’язку (GPRS, Wi-Fi, Bluetooth та інші). В умовах активного розвитку та підвищення конкуренції в дистрибуційному бізнесі, система „Щедрі Жнива” – це своєчасний та корисний інструмент для стимулювання продаж та підвищення оборотності продукції.    Запровадивши автоматизовану систему мобільної торгівлі „Щедрі Жнива”, ваша компанія посилить свій технологічний та організаційний імідж, та отримає наступні переваги та корисні можливості:

1.     Торгові представники будуть забезпечені детальною інформацією, необхідною для проведення успішних переговорів з представником покупця;

2.     Значно спроститься реєстрація замовлень та інших операцій торговим представником в інформаційній системі компанії;

3.     Радикально зменшиться кількість помилок та непорозумінь при роботі з покупцями;

4.     Документи, такі як замовлення товару, продаж товару, та оплата покупцем, можно буде одразу друкувати на мобільному принтері, безпосередньо у торговій точці;

5.     Інформація від торгових представників буде оперативно доставлятись в офіс компанії та у зворотньому напрямку;

6.     Роботу торгових представників можно буде ефективно планувати та контролювати незалежно від місця їх розташування;

7.     Буде сформовано повну та зручну базу даних покупців компанії та історії взаємовідносин з ними.

 

1.     Функціональні можливості системи «Щедрі жнива»:

1.1. Автоматизація бізнес-процесів попереднього продажу товарів. Pre Selling-замовлення товару зі складу:

1.1.1.   База даних контрагентів з переліком реквізитів клієнта ідентичними даним в обліковій системі (назва, повна назва, юридична адреса, ЄДРПОУ, ІПН, ліцензія платника єдиного податку, ліцензія на торгівлю, код облікової системи, директор, бухгалтер та ін.);

1.1.2.   База даних торгових точок, що дозволяє вести облік у розрізі торгових точок одного контрагента (назва, довжина кредиту, вид торгівлі, категорія цін та ін.);

1.1.3.   База даних контактних осіб, яку можна створювати та редагувати безпосередньо на КПК;

1.1.4.   База даних товарів з переліком реквізитів (назва, вага, об’єм, код облікової системи, артикул, штрих-код, одиниця виміру, основна упаковка, виробник, група, залишок, одиниць, прайси цін, залишки та ін.);

1.1.5.   База даних упаковок, що дозволяє робити замовлення товару у розрізі декількох упаковок або поштучно;

1.1.6.   Збір замовлень продукції від торгових точок;

1.1.7.   Інформація про дебіторську заборгованість контрагента на КПК, що дозволить прискорити її оборотність;

1.1.8.   Інформація про складські залишки на КПК;

1.1.9.   Друк первинних документів замовлення продукції та оплати покупцем за допомогою мобільному принтеру;

1.1.10.                     Гнучка робота з цінами, яка дозволяє використовувати при продажу довільну кількість категорій цін;

1.1.11.                     Облік дебіторської заборгованості у розрізі контрагентів та документів-підстав платежу, які створили по ним борг;

1.1.12.                       В КПК передаються кредитні параметри співпраці з контрагентом;

1.1.13.                     Перегляд списку незатверджених документів;

1.1.14.                     Перелік товарів в КПК можна відображати як деревом так і списком;

1.1.15.                       Прискорена передача інформації в облікову систему підприємства за рахунок синхронізації КПК за допомогою сучасних каналів зв’язку (GPRS-Internet, Wi-Fi), що дозволить швидко отримувати дані незалежно від місця розташування торгового представника;

1.1.16.                     Список будь-якого довідника можна індивідуально настроювати під кожного користувача;

1.2. Автоматизація бізнес-процесів прямого продажу товарів. Van Selling-торгівля „з колес” (Встановлюється лише при наявності модулю Pre Selling):

1.2.1.   Переміщення товару з основного складу на склад „на борту”;

1.2.2.   Продаж товару торговим точкам (в межах наявного залишку);

1.2.3.   Перегляд історії оборотів товару по всіх документах у межах поточного операційного періоду;

1.2.4.   Повернення товару від торгових точок;

1.2.5.         Повернення товару на склад;

1.2.6.         Облік складських залишків та залишків „на борту”;

1.2.7.         Друк залишків „на борту” за допомогою мобільного принтеру;

1.2.8.         Друк первинних документів продажу продукції та оплати покупцем завдяки мобільному ;

1.2.9.         Облік грошей в касі торгового представника, перегляд руху коштів по касі та друк звіту по касі торгового представника за допомогою мобільного принтеру;

1.2.10.     Друк „Видаткової накладної” у режимі „чернетка” для можливості узгодження заявки з представником покупця.

1.3. Автоматизація бізнес-процесів планування продаж та виконання плану торговими представниками. Планування (Встановлюється лише при наявності модулю Pre Selling):

1.3.1.   Встановлення плану продаж для торгового представника на місяць або тиждень;

1.3.2.   Встановлення очікуваного плану продаж торгової точки на місяць або тиждень, що дозволить торговому представнику швидко формувати рекомендовану заявку або рекомендований продаж;

1.3.3.   Актуальна інформація про виконання плану продаж безпосередньо на КПК після проведення документів продажу;

1.3.4.   Формування планової заявки („продажі з колес”) на торгову точку на КПК на підставі історії продаж та/або на основі плану продаж з урахуванням залишків на торговій точці;

1.3.5.   Збір даних про залишки товарів на торговій точці;

1.4. Автоматизація процесів формування, контролю та аналізу маршрутів торгових представників з завантаженням в КПК маршруту агента з переліком задач, що необхідно виконати на місцях:

1.4.1.   Нагадування торговим представникам та текстові задачі, що представляють собою інформацію, яку необхідно донести торговому при відвідуванні торгової точки або поза нею;

1.4.2.   Задачі-повідомлення, які потребують відповіді від торгового представника. Відповідь може вказуватися шляхом одного з наперед заданих у обліковій системі варіантів або числом у межах заданого інтервалу або датою або довільним текстовим описом;

1.4.3.   Задачі-документ – задача, при виконанні якої створюється новий документ зазначеного типу;

1.4.4.   Всі настройки маршрутів і задач формуються у обліковій системі, а потім завантажуються у КПК, що полегшує аналіз маршрутів та контроль задач у обліковій системі;

1.4.5.   В облікову систему вивантажується фактичний маршрут торгового представника з результатом виконання задач на маршруті;


 

2.     Результат впровадження:

2.1.                Зменшення часу на прийняття рішень торговим представником у точці продаж, що забезпечується оперативним доступом до необхідної інформації на маршруті (історія продаж по кожній торговій точці, дебіторська заборгованість покупців, актуальні складські залишки, індивідуальні ціни та знижки і т.п.);

2.2.                Автоматичне виконання основних розрахункових операцій (розрахунок вартості замовлення з врахуванням ціноутворення для конкретної торгової точки у режимі реального часу, автоматичне створення замовлень на підставі залишків у торговій  точці та середньоденних продаж торгової точки (фактичних або планових);

2.3.                Зменшення помилок при оформленні документів за рахунок мінімізації людського фактору, перенесення основних операцій з людини на комп’ютерну техніку;

2.4.                Оперативне надходження інформації з КПК в облікову систему за рахунок можливості віддаленої синхронізації;

2.5.                Підвищення точності та швидкості виконання замовлень;

2.6.                Зменшення витрат на утримання штату операторів;

2.7.                Можливість оптимізації складських запасів продукції за рахунок планування та автоматизації процесів продаж;

2.8.                Підвищення якості обслуговування клієнтів (надання через торгових представників своєчасної та правдивої інформації, прискорення процесів виконання замовлення покупців);

2.9.                Зменшення залежності компанії від торгового представника за рахунок наявності всієї торгової інформації у інформаційній базі компанії;

2.10.            Швидке та якісне навчання роботі з модулем АСМТ „Щедрі Жнива” нових торгових представників, за рахунок швидкого надання всієї необхідної для роботи інформації;

2.11.            Значне зменшення витрат на підтримку інформації при обслуговуванні великої кількості торгових точок;

2.12.            Оперативна обробка великого об’єму інформації та представлення обробленої інформації у зручному для аналізу вигляді.

 

3.     Переваги перед конкурентами:

3.1. Великий досвід впровадження систем автоматизації торгівлі дистриб’юторських компаній. Впровадження системи „Щедрі Жнива” на дистриб’юторських компаніях зі штатом торгових представників близько 100 співробітників;

3.2. Великий досвід компанії у побудові ефективних облікових та планово-аналітичних систем для дистриб’юторських компаній;

3.3. Масштабованість (розширення робочих місць) системи мобільних продаж до необмеженого розміру без втрати швидкодії;

3.4. Модульність системи – можливість конфігурування системи та налагодження функцій під потреби будь-якого бізнесу;

3.5. Сумісність з будь-якою обліковою системою (включаючи 1С Предприятие 7.7 та 1С Предприятие 8.0);

3.6. Повний цикл впровадження – від передпроектного дослідження, впровадження та навчання до сервісного обслуговування та надання консалтингових послуг;

3.7. Можливість віддаленого оновлення програми з резервним копіюванням бази даних;

3.8. Доступна та оправдана вартість АСМТ „Щедрі Жнива”.

 

Архітектура системи „Щедрі Жнива”

Система „Щедрі Жнива” фізично складається з двох компонентів: клієнта та сервера. У якості клієнта може використовуватись кишеньковий комп’ютер або комунікатор під управлінням операційної системи Windows Mobile версії 5.0 або вище. У якості сервера може бути використаний звичайний комп’ютер достатньої надійності та потужності під управлінням Windows XP, Windows Server 2003 або вище. Сервер забезпечує контрольований доступ своїх клієнтів до центральної бази даних системи „Щедрі Жнива” через локальну мережу підприємства та глобальну мережу Інтернет,  з використанням шифрування та компресії трафіку. Для повноцінної роботи з базою даних сервера достатньо безкоштовної СУБД MS SQL Server 2005 Express Edition. До складу системи „Щедрі Жнива” також входить зручний модуль для інтеграції з інформаційною системою підприємства, такою як 1С, а також модуль для адміністрування системи. Також планується додати інші типи клієнтів системи „Щедрі Жнива” як для кишенькових, так і для звичайних персональних комп’ютерів. Сервер захищається HASP-ключем. Команда розробників системи „Щедрі Жнива” постійно та наполегливо працює над покращенням свого продукту, тому для спрощення схеми ліцензування та підвищення якості підтримки, у системі реалізовано механізм автоматичного ліцензування та самооновлення програмного забезпечення сервера та усіх його клієнтів. Для цього використовується сервер підтримки системи „Щедрі Жнива”, який знаходиться на майданчику розробників.

Серед найближчих планів розробників – інтеграція з системою GPS-моніторингу мобільних об’єктів „Інспектор” компанії „ІТ-Линкс”, що дозволить відстежувати та реєструвати перебування торгових представників на маршруті.

Автоматизована система мобільної торгівлі „Щедрі жнива”. Фінансова пропозиція.

    
  Версія програми Вид ліцензії / послуги Вартість, грн. БЕЗ ПДВ
1. Базова версія „Pre Selling”
Функції:

-     Збір заявок від торгових точок

-     Інформація про дебіторську заборгованість на КПК

-     Інформація про складські залишки на КПК

-     База даних торгових точок та контрагентів, які закріплені за торговим представником

-     Можливість внесення/редагування контактних даних торгових точок на КПК

-    Інформація про ціни на товари за довільною кількістю категорій цін

Ліцензія на сервер 4000
Ліцензія на КПК 700
Інтеграція з системою „Альфа дистрибуція” 1250
Інтеграція з іншими системами на базі 1С 4000
2. Додатковий модуль „Van Selling”
Встановлюється лише при наявності модулю „Pre Selling”

Функції:

-     Надходження товару зі складу

-     Продаж товару торговим точкам (в межах наявного залишку)

-     Повернення товару від торгових точок

-     Повернення товару на склад

-     Облік залишків товару „на борту”

-     Облік отриманих коштів від торгових точок

-    Облік залишків грошових коштів у торгового представника, друк касового звіту

Ліцензія на сервер 1250
Ліцензія на КПК 350
Інтеграція з системою „Альфа дистрибуція” 700
Інтеграція з іншими системами на базі 1С 2000
3. Додатковий модуль „Планування”
Встановлюється лише при наявності модулю „Pre Selling”

Функції:

-     План продажу для торгового представника на місяць або тиждень

-     Інформація про стан виконання плану на КПК

-     Формування планової заявки на торгову точку на КПК на підставі історії продаж і/або плану продажу з урахуванням залишків на торговій точці

-     Збір даних про залишки товарів на торговій точці

-     План відвідування торгових точок

-    Текстові задачі / повідомлення / нагадування торговим представникам

Ліцензія на сервер 4000
Ліцензія на КПК 700
Інтеграція з системою „Альфа дистрибуція” 1250
Інтеграція з іншими системами на базі 1С 4000
4. Додаткові послуги. Навчання персоналу Індивідуальне 240 грн./ год.
Колективне (до 12 осіб в групі) 800 грн./ год.

Термін встановлення кожної версії системи 3 робочі дні з дати передплати в межах міста Києва при умові готовності комп’ютерної техніки та засобів зв’язку. Пропозиція дійсна станом на 20 грудня 2008 р.

Навігація
Власні розробки
Завантажити
Про компанію
 

 

 
  Україна, м. Київ, - [мапа проїзду]
Куренiвський провулок 19/5 - ОФIС 311
тел: (044)- 467-55-41
факс: (044)- 467-55-61
e-mail: office@as.com.ua

АБсолют Сервіс Kyiv

АБСОЛЮТ СЕРВIС (C)
Програмування та дизайн
Євгена Глевацького